menu
同心抗逆

有一種愛叫同親人同行

阿媽打電話來,感到有少少喉嚨痛、頭赤赤,問好唔好去醫院?這段時間,人人心慌慌,畢竟新冠肺炎來勢洶洶,另外,又要撲口罩,又要買酒精洗手液,仲要搶廁紙,令人身心都疲累。攰還是事小,最大問題是擔驚受怕,出街或是返到屋企都如臨大敵,甚至驚到唔敢出街!

可能你真係唔「知」驚
面對上述情況,很多人會感到煩厭,最常說的是:都唔知你驚乜?或真係唔使驚喎等等,這樣,可能你真係唔「知」驚。我的意思不是你明不明白什麼叫做驚,而是要明白,當別人感到恐懼時,內心所感受的痛苦。

我記得醫生說過:恐懼其實是一個人自己的防禦機制,就像有人突然在你背後大叫一聲,你一定感到受驚,嚇到個心離一離;現在,感到驚慌的人正正是受到防禦信息的煎熬,心跳加速,呼吸變得急促,嚴重得更會嚇得渾身發軟,成日會覺得自己會暈低,又會越來越驚,像走進了死胡同。

呼吸都有用
所以,當別人感到恐懼時,第一個不要說的正是:都唔知你驚乜?或者真係唔使驚喎,這樣,對方會覺得很無助,甚至令恐懼感更加強烈,正正因為無助!另外,也不要作出指摘和糾正,驚慌的人已經很無助和失措,這時若再加諸指摘,他們所承受的壓力也越大,只會令事情變得越來越糟。

相反,你可以做的是細心聆聽,讓他說出內心的恐懼,讓他知道恐懼是暫時的,待他心情平復後,恐懼感自然會減輕。接着,可建議學習呼吸,深深的吸氣,深深的呼氣,然後重複,都有助減輕恐懼情緒。最後,亦是最重要的, 靜靜地待在他的身旁,讓他感到安全,切忌一走了之,有你同行,驚就兩份驚!

撰文:小希
圖片來源: Unsplash

 
前往下一篇文章  鬧交不是兩個人的事?