menu
習慣文青

逆境呀!頂硬上!重讀廣東話俗語

潮語大家可能都為之熟悉,什麼 MM7、躺平⋯⋯但廣東話俗語你又認識多少?俗語最大的特點向來是夠貼地,背後更蘊藏生動典故,反映過去不同年代的民間狀況。這些俗語放在當下讀來,依然好鬼盞鬼。疫情下,想跟大家重讀以下廣東話俗語。

1/ 今晚打老虎:

或許大家會記得,曾在周星馳的《上海灘賭聖》聽過。有說它是來自法文 Comment allez-vous 的音譯,意思是:你好嗎?疫情讓城市變得疏離,電話或訊息上對身邊人的一句問候,更顯得重要。今晚打老虎?

2/ 跛腳鷯哥自有飛來蜢:

意指跛腳的鷯哥也會遇上送上門的蚱蜢,比喻再唔掂的人,也會有好彩頭。盼望大家在艱難時,也能發掘生活中的小確幸。

3/ 頂硬上:
它是廣東籍將領袁崇煥在戰場的口頭禪,這句話大大鼓舞他麾下士兵。面對逆境,唯有迎難以上,終會望見曙光。

對過去的一種回憶
這些俗語是由「廣東話資料館」專頁所整理,版主 Darry 曾投入 2010 年的「撐廣州話運動」,並於 2012 年建立專頁,分享廣東話文化。資料館會分享廣東話俗語、典故、歷史及文字等,至今已有十八萬人追蹤。Darry 說:「只要係有人用過、寫過、介紹過,我都會整理、記錄及 post!」

資料館的資料,不乏從 Darry 過去工作接觸過的人收集。原來 50 來歲的他,過往曾做過五花八門的行業,如侍應、調酒、產品設計等,也開過工廠及貿易公司,更試過寫粵語配音對口稿。他亦會翻查粵語長片、報紙雜誌、舊漫畫及網絡取得資料。


圖片: Unsplash

他感歎道:「我哋平時講開嘅廣東話,有啲字詞同埋名稱,因為欠缺承傳又少用,隨住下一代少學習,喺日子嘅流逝而慢慢喺生活中消失。」他舉出一些字詞例子:謦欬、藞䕢、沙哩弄銃、雞𣚺及蠄蟧。你又是否知道這些字詞的讀音與意思?(去https://www.facebook.com/CantoneseMuseum 自己查查看。)

近年,他更與出版社合作,出版了「通學」系列八本叢書,以不同角度講解廣東話及香港文化。他冀望藉分享廣東話,讓年紀大的人重拾回憶,也讓新一代了解舊時的文化。「可能係人嘅年紀大咗,對過去嘅一種回憶。以前講開用開嘅廣東話同埋俗語,係日常生活嘅應用,依家真正用過嘅人已去一個少一個⋯⋯」專頁成立已有十年,他依舊不懈充當廣東話的守護者。

撰文:Charlotte( @haha.hui)
圖片由受訪者、粵典及廣東話。通學肆提供

Tags : 習慣文青