menu
戒一日

戒一日.電子奶嘴

好集慣,由戒一日壞習慣開始!
今次戒,電子奶嘴!

好多小朋友細細個就拎住電話猛咁睇,旁人就覺得對小朋友唔好,但家長有時都冇辦法,因為小朋友成日坐唔定又鍾意扭計,要佢哋坐定定嘅方法,手機 a.k.a. 電子奶咀真係不二之選。

其實好多父母都知道電子產品對小朋友眼睛唔好,但又撇棄唔到電子奶咀,可以話陷入兩難局面,有時都好矛盾。為咗令大家勇於踏出第一步,戒甩呢個壞集慣,今次我哋搵嚟育有兩個囡囡嘅爸爸, 試下戒一日電子奶咀。

到底小朋友可唔可以乖乖聽話,大人又搞唔搞得掂呢?

 

Tags : 習慣健康
 
前往下一篇文章  戒一日.膠