menu

最新習慣

好習慣

拉鏈的故事

做人千祈唔好慣!有一些事,我們總習以為常,穿牛仔褲拉上拉鏈,穿風褸拉上拉鏈,揹背……
好習慣

生氣會肥

真人真事,經典對白。阿媽罵4歲女兒不聽話,女兒卻對阿媽說:「媽咪你唔好嬲我啦,嬲……
1 2 3 63