menu
戒一日

戒一日.煙

好集慣,由戒一日壞習慣開始!

今次有KB戒一日煙!

KB (Kevin 仔)一向最鍾意玩爆人個腎,又食老鼠仔又剃頭又成日嚇鬼人,睇落份人好大膽,其實內裡驚青到死,食煙成日鬼鬼崇崇咁,原來身邊人都唔鍾意佢食煙。既然食煙食得咁鬼崇,對身體又唔好,自己試過戒又戒唔到,不如跟我哋《好集慣》試下戒一日煙 ,睇下今次成唔成功?

btw,好似好多人都睇死佢戒唔到⋯⋯
唔係㗎,我哋覺得你得㗎KB!(除非唔得)

Tags : 習慣健康
 
前往下一篇文章